karenastaprofilbillede

Karen-Asta Bo, børnesagkyndig supervisor og konsulent

Uddannet socialrådgiver med videreuddannelse indenfor supervision og børne-familiebehandling.